Update: het coronavirus en uw bezoek aan ons terrein

Op 23 maart jl. kondigde de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen aan met directe ingang.

De door de overheid afgekondigde maatregelen zijn voor iedere inwoner en bezoeker van Nederland van toepassing. Jachthavens en bootverhuurbedrijven mogen openblijven, zij het onder strikte voorwaarden. Er zijn in Friesland tot op heden geen specifieke beperkingen ingesteld voor pleziervaart, anders dan de algemene maatregelen. Hoora Watersport verhuurt boten aan maximaal 2 personen per boot die niet samen één huishouden delen. Gezinnen, ook groter dan 2 personen, die een boot hebben gehuurd of willen huren kunnen gewoon bij ons terecht, evenals alleengaanden. Wij controleren uw gezinssamenstelling niet, maar doen een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Kamperen op ons haventerrein is tot 1 juni niet toegestaan.

Afspraken
Aanvulend op de eerder door ons gecommuniceerde maatregelen, geldt het volgende.
• Groepsvorming op ons terrein dient te worden voorkomen, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat de aan de afstandseis van 1,5 meter wordt voldaan. Daarom verzoeken we u om voorafgaand aan uw komst altijd eerst even telefonisch contact met ons op te nemen.
• Onze receptie is slechts toegankelijk voor telkens één gast. Wij geven de voorkeur aan betalingen per bank vooraf. Aan de balie accepteren we alleen (contactloze) pinbetalingen.
• Tot en met 1 juni is kamperen niet toegestaan op ons terrein. Daarnaast zijn de sanitaire voorzieningen tot nader order afgesloten voor onze gasten.

Met deze afspraken kunnen we er samen voor zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan en het coronavirus niet verder wordt verspreid. Wij hopen onze verhuuractiviteiten na 1 juni weer op de gebruikelijke wijze te mogen hervatten, en wensen u alle gezondheid toe.

Menu