Toiletvoorzieningen weer open per 16 mei

De Veiligheidsregio Friesland heeft de oproep van HISWA-RECRON gevolgd om de toiletten in de centrale sanitaire gebouwen op Friese jachthavens, campings, vakantieparken e.d. per direct weer open te stellen. Vanaf zaterdag 16 mei kunt u dus als onze gast weer gebruik maken van onze toiletvoorzieningen op onze haven.
Deze opening geldt uitsluitend voor de toiletvoorzieningen. De douches dienen tot nader order gesloten te blijven. Wij verwachten dat deze per 1 juli aanstaande weer heropend kunnen worden.

Voor verdere informatie over uw bezoek en de geldende regels in verband met het coronavirus verwijzen wij u naar onze eerdere nieuwsberichten.

UPDATE 16 mei 2020: uit nadere communicatie vanuit de Veiligheidsregio blijkt, dat deze versoepeling uitsluitend geldt voor dagrecreatie. Alleen als daggast mag u dus van onze toiletvoorzieningen gebruik maken.

Menu