Corona-update juli: 1,5 meter blijft de norm

Met ingang van 1 juli jl. zijn de geldende maatregelen rond het coronavirus Covid-19 verder versoepeld. Ondermeer is het weer toegestaan met meerdere mensen tegelijkertijd binnen (maximaal 100) of buiten (maximaal 250) samen te komen. Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden; jongeren tot 18 jaar onderling niet meer. Zie voor meer informatie omtrent het coronavirus de site van de Rijksoverheid.

Met betrekking tot uw bezoek aan onze terreinen en het huren van een boot is het goed om het volgende te weten:

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen, zowel binnen als buiten.
  • Was vaak uw handen.
  • Volg te allen tijde de aanwijzingen op onze terreinen: zowel schriftelijk (bijvoorbeeld via borden op het parkeerterrein of aanplakbiljetten op deuren) als mondeling gegeven door ons personeel.
  • Heeft u klachten: blijf thuis of in uw vakantieverblijf en laat u zo snel mogelijk testen.
    Ziekte is helaas geen reden voor kostenloze annulering van uw boeking. Neem tijdig contact met ons op om onnodige annuleringskosten te voorkomen: wellicht kunnen we in goed overleg en onder voorbehoud van beschikbaarheid met elkaar een andere oplossing vinden in dit vaarseizoen. Denk ook aan het afsluiten van een annuleringsverzekering bij een tussenpersoon of andere aanbieder: afhankelijk van de geldende voorwaarden kunt u wellicht de annuleringskosten bij hen declareren.
  • Bedenk vóór u een boeking doet, of u in geval van meerdere meevarenden op basis van de huidige regels 1,5 meter afstand dient te houden aan boord en of dit haalbaar is gelet op het vaartuig dat u wilt huren.
    Aangezien wij de samenstelling van uw vaargroep niet kunnen of mogen controleren op huishouden, leeftijd of andere voorwaarden, bent u zelf te allen tijde verantwoordelijk voor naleving van de geldende afstands- en andere regels op de wal en op het water. Op grond van de samenstelling van uw vaargroep kunt u een al gedane boeking niet kostenloos annuleren.

Aan boord van een van onze huurvaartuigen bent u recreant: u dient ook aan boord de anderhalve meter afstand te bewaren indien u niet tot één huishouden behoort of voldoet aan één van de andere voorwaarden om deze regel tijdelijk los te mogen laten. Onze branchevereniging HISWA-RECRON heeft een overzichtelijke Gedragscode Recreatie opgesteld voor waterrecreanten. Op hun speciaal op waterrecreanten en watersporters gerichte pagina ‘Voor jouw Veiligheid’ leest u hier ook meer over.

We hopen u in goede gezondheid te mogen verwelkomen op onze locaties en wensen u een veilige en plezierige zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Team Hoora

Menu